Nowe produkty

new product
Serwis Przeglądy Naprawa

UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE DO TESTOWANIA SPRZĘTU SPAWALNICZEGO

Walidacja sprzętu spawalniczego gwarantuje, że urządzenia spełniają wymogi norm w zakresie precyzji i jakości pracy.

ArcValidator to precyzyjne rozwiązanie do systematycznej walidacji, które łączy wymagania pracy produkcyjnej z procedurami formalnymi oraz pozwala spełniać zarówno lokalne standardy kontroli jakości, jak i krajowe wymagania normy EN 50504 dotyczące walidacji sprzętu spawalniczego.

ArcValidator Kemppi

ArcValidator przeznaczony jest dla różnych użytkowników, w tym warsztatów konserwacyjnych, dostawców sprzętu spawalniczego, firm wynajmujących sprzęt lub mobilnych zespołów serwisowych. Umożliwia łatwe połączenie i walidację sprzętu spawalniczego innych producentów bez konieczności korzystania z dodatkowych złączy.

System ArcValidator pozwala oszczędzać czas i pieniądze, a do tego dostarcza szczegółową dokumentację klienta. Zgodnie  z wymogami zapewniania jakości oraz procedur spawalniczych i związanymi z tym badaniami źródeł spawalniczych wg norm ISO 3834 i EN 1090, proponujemy Państwu pomiary urządzeń spawalniczych.

Oferujemy dwa typy pomiarów dla parków maszynowych:

zgodnie z normą PN-EN-60974-14:2018 Część 4: „Kontrola i badanie w eksploatacji” (badania okresowe)

 • ✔ walidacji zgodnie z normą EN 50504:2018 w klasie standardowej
 • ✔ walidacji zgodnie z normą EN 50504:2018 w klasie precyzyjnej

Zakres badań i czynności zgodnie z normą PN-EN-60974-4

Kontrola i badanie w eksploatacji:

 • ✔ kontrola wizualna obwodu zasilania, wtórnego, mechaniczna, osprzętu,
 • ✔ kontrola wizualna wtyczki i przewodu zasilającego, listew zaciskowych itp.,
 • ✔ kontrola wizualna stanu gniazd i wtyczek prądowych oraz przewodów spawalniczych,
 • ✔ kontrola połączeń elektromechanicznych i sterowniczych,
 • ✔ kontrola szczelności układu chłodzącego i poziomu płynu,
 • ✔ kontrola stanu obudowy, osłon i zabezpieczeń mechanicznych,
 • ✔ kontrola osprzętu tupu: uchwyt spawalniczy, przewód pośredni, masowy, zdalne sterowanie itp.,
 • ✔ kontrola ciągłości przewodu ochronnego mierzona prądem 25A,
 • ✔ pomiary klasy izolacji przeciwporażeniowej w trzech punktach ISO 500V:

    •     - rezystancja pomiędzy obwodem zasilania (230/400V), a obudową urządzenia (PE),
    •     - rezystancja pomiędzy obwodem wtórnym (spawania), a obudową (PE),
    •     - rezystancja pomiędzy obwodem zasilania (230/400V), a obwodem wtórnym (spawania),

 • ✔ pomiar prądu upływu żyły PE,
 • ✔ pomiar prądów upływu obwodu pierwotnego,
 • ✔ pomiar prądów upływu obwodu wtórnego,
 • ✔ kontrola napięcia biegu jałowego (true RMS oraz PP),
 • ✔ testy funkcjonalne:

    •     - kontrola działania
    •     - kontrola urządzeń włączających/wyłączających,
    •     - kontrola układu obniżającego napięcie,
    •     - kontrola elektrozaworu gazu,
    •     - weryfikacja działania elementów sygnalizacyjnych i kontrolnych,

 • ✔ pomiary potwierdzone protokołem z pomiarów i naklejką diagnostyczną na urządzeniu,
 • ✔ dokumentacja i archiwizacja danych pomiarów,
 • ✔ pomiary wykonywane profesjonalnymi przyrządami dedykowanym do urządzeń spawalniczych.

Zakres badań i czynności wykonywanych przy walidacji zgodnie z normą EN 50504:2008

 • ✔ odczytanie danych urządzenia z tabliczki znamionowej,
 • ✔ wprowadzenie danych do urządzenia ArcValidator
 • ✔ 5 minutowe rozgrzanie urządzenia prądem znamionowym,
 • ✔ pomiar napięcia zasilania,
 • ✔ pomiar temperatury otoczenia (pracy urządzenia),
 • ✔ pomiar napięcia biegu jałowego spawarki (U0),
 • ✔ odczytanie prądów i napięć:
 • ✔ zadanych na panelu urządzenia,
 • ✔ rzeczywistych zmierzonych kalibratorem ArcValidator wyświetlonych przez spawarkę,
 • ✔ odczytane zostają punkty pomiarowych dla różnych zakresów prądu i napięcia zgodnie z procedurą ArcValidatora,
 • ✔ pomiar prędkości podawania podajnika drutu (dotyczy urządzeń MIG/MAG):
 • ✔ zadanych na panelu urządzenia,
 • ✔ rzeczywistych zmierzonych miernikiem prędkości w urządzeniu ArcValidator wyświetlonych przez spawarkę,
 • ✔ odczytane zostają punkty pomiarowe dla różnych zakresów prędkości podawania,
 • ✔ ewentualna korekta nieprawidłowych parametrów (jeżeli producent przewidział taką możliwość),
 • ✔ wyniki na bieżąco są przeliczane przez system ArcValidator i podawane jako końcowy wynik badania: pozytywny/negatywny wraz z zmierzonymi błędami i dopuszczalnymi wartościami błędu,
 • ✔ pomiary potwierdzone protokołem z pomiarów i naklejką diagnostyczną na urządzeniu.

Normy i Przepisy

Walidacja urządzeń spawalniczych – zgodnie z przepisami i wytycznymi Unii Europejskiej (norma EN 1090), użytkownicy urządzeń spawalniczych są zobowiązani do wykonania walidacji swoich spawarek regularnie co 1 rok.

Nasi eksperci, przy pomocy certyfikowanych kalibratorów, wykonają dla Ciebie pomiary i walidację urządzeń spawalniczych każdego typu i producenta zgodnie z normami EN 50504: PN-EN 60974-4

 • ✔ PN-EN 60974-4: Sprzęt do spawania łukowego – Część 4: Kontrola okresowa i badanie.
 • ✔ PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.
 • ✔ PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.
 • ✔ PN-EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
 • ✔ PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
 • ✔ VDE 0404-1: Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
 • ✔ VDE 0404-2: Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 2: Prüfeinrichtungen für Prüfungen nach Instandsetzung, Änderung oder für Wiederholungsprüfungen.
 • ✔ VDE 0701-0702 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte. Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte. Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherhei.

Bardzo często klient otrzymuje protokół z przeglądu urządzenia spawalniczego z przywołaną normą PN-EN 60974-4, na którą powołuje się serwis przeprowadzający pomiary i inspekcję powierzonego urządzenia. 

Należy jednak mieć świadomość o czym ta norma mówi i jakie obowiązki nakłada na osoby wykonujące badania i inspekcje urządzeń spawalniczych.

To technik serwisu który zwraca po badaniach klientowi urządzenie, bierze na siebie odpowiedzialność deklarując pisemnie bezpieczeństwo jego eksploatacji i zgodność przeprowadzenia badań z obwiązującymi normami.

Jest to norma mająca na celu zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia, chronić użytkownika przed porażeniem prądem, oparzeniami czy promieniowaniem łuku spawalniczego oraz następstwami powyższych.

Pamiętaj! Wyżej wymieniona norma jest ona obligatoryjna w stosowaniu przez właścicieli sprzętu spawalniczego i nakłada obowiązek przeprowadzania badań okresowych nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Zadzwoń i zapytaj: 661 960 254

Obowiązkowe przeglądy okresowe urządzeń i elektronarzędzi.

UWAGA: W ramach ujednolicenia prawa w państwach UE, stało się obowiązkiem posiadanie przez użytkowników certyfikatu zgodności z obowiązującymi normami na posiadane i użytkowane urządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Nasz serwis spawarek dokonuje przeglądów zgodnie z dyrektywą unijną oraz zajmuje się prowadzeniem rejestrów tych przeglądów. W praktyce oznacza to założenie paszportu urządzenia i dokonywanie odpowiednich wpisów po przeglądzie.

Co wchodzi w skład przeglądu?

 • ✔ sprawdzenie napięcia biegu jałowego urządzenia,
 • ✔ rezystancji izolacji transformatora i kabla zasilającego,
 • ✔ stanu i szczelności układu chłodzenia,
 • ✔ sprawdzenie działania aparatury regulacyjnej i elektronicznych układów sterowania,
 • ✔ sprawdzenie układów zabezpieczeń i sygnalizacji,
 • ✔ sprawdzenie zakresu regulacji prądu spawania,
 • ✔ stan aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • ✔ próba ruchowa,
 • ✔ oględziny,
 • ✔ czyszczenie.

Wszystkie pomiary wykonywane przez naszych serwisantów w trakcie napraw i przeglądów okresowych są wykonywane za pomocą urządzeń posiadających świadectwa wzorcowania. Mowa tu o pomiarach wielkości elektrycznych i gazowych.

Co zyskujesz?

 • ✔ Spokój – nie musisz pamiętać o przeglądach, to my o nich będziemy pamiętali!
 • ✔ Pewność – masz pewność wykonania usługi profesjonalnie.
 • ✔ Sprzęt zastępczy – na czas serwisu udostępniamy sprzęt zastępczy.
 • ✔ Atrakcyjne warunki cenowe – jeżeli jeszcze o tym nie wiesz… przekonaj się.
 • ✔ Bezpieczeństwo – jako autoryzowany dealer gwarantujemy 100% bezpieczeństwa zawieranych z nami transakcji i umów.
 • ✔ Gwarancja – nie martwisz się o nic.

Zadzwoń i zapytaj: 661 960 254

Viktoria Serwis posiada autoryzację producentów: Kemppi, Esab–Ozas, Hypertherm, Tiger, Aspa.

Specjalizujemy się w serwisowaniu:

 • ✔ elektrycznych urządzeń spawalniczych, 
 • ✔ osprzętu spawalniczego,
 • ✔ osprzętu gazowego,
 • ✔ przecinarek plazmowych, 
 • ✔ narzędzi elektrycznych i pneumatycznych
 • ✔ uchwytów spawalniczych
 • ✔ prostowników samochodowych i trakcyjnych.

Ponadto:

 • ✔ dzierżawimy urządzenia – jeżeli masz do wykonania jakąś pracę spawalniczą, a zakup urządzenia do tego celu jest nieopłacalny – oferujemy dzierżawę urządzenia na dobrych warunkach.
 • ✔ dokonujemy uruchomień nowych urządzeń u Klienta wraz z przeszkoleniem użytkownika.
 • ✔ prowadzimy naprawy gwarancyjne urządzeń producentów których mamy autoryzację.
 • ✔ prowadzimy naprawy pogwarancyjne wszelkich urządzeń.

Zadzwoń i zapytaj: 661 960 254