Obowiązkowe przeglądy okresowe urządzeń i elektronarzędzi.

UWAGA: W ramach ujednolicenia prawa w państwach UE, stało się obowiązkiem posiadanie przez użytkowników certyfikatu zgodności z obowiązującymi normami na posiadane i użytkowane urządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2001 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.

Nasz serwis spawarek dokonuje przeglądów zgodnie z dyrektywą unijną oraz zajmuje się prowadzeniem rejestrów tych przeglądów. W praktyce oznacza to założenie paszportu urządzenia i dokonywanie odpowiednich wpisów po przeglądzie.

Co wchodzi w skład przeglądu?

 • ✔ sprawdzenie napięcia biegu jałowego urządzenia,
 • ✔ rezystancji izolacji transformatora i kabla zasilającego,
 • ✔ stanu i szczelności układu chłodzenia,
 • ✔ sprawdzenie działania aparatury regulacyjnej i elektronicznych układów sterowania,
 • ✔ sprawdzenie układów zabezpieczeń i sygnalizacji,
 • ✔ sprawdzenie zakresu regulacji prądu spawania,
 • ✔ stan aparatury kontrolno-pomiarowej,
 • ✔ próba ruchowa,
 • ✔ oględziny,
 • ✔ czyszczenie.
Wszystkie pomiary wykonywane przez naszych serwisantów w trakcie napraw i przeglądów okresowych są wykonywane za pomocą urządzeń posiadających świadectwa wzorcowania. Mowa tu o pomiarach wielkości elektrycznych i gazowych.

Co zyskujesz?

 • ✔ Spokój – nie musisz pamiętać o przeglądach, to my o nich będziemy pamiętali!
 • ✔ Pewność – masz pewność wykonania usługi profesjonalnie.
 • ✔ Sprzęt zastępczy – na czas serwisu udostępniamy sprzęt zastępczy.
 • ✔ Atrakcyjne warunki cenowe – jeżeli jeszcze o tym nie wiesz… przekonaj się.
 • ✔ Bezpieczeństwo – jako autoryzowany dealer gwarantujemy 100% bezpieczeństwa zawieranych z nami transakcji i umów.
 • ✔ Gwarancja – nie martwisz się o nic.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI