Walidacja - UNIWERSALNE ROZWIĄZANIE DO TESTOWANIA SPRZĘTU SPAWALNICZEGO

Walidacja sprzętu spawalniczego gwarantuje, że urządzenia spełniają wymogi norm w zakresie precyzji i jakości pracy.

ArcValidator to precyzyjne rozwiązanie do systematycznej walidacji, które łączy wymagania pracy produkcyjnej z procedurami formalnymi oraz pozwala spełniać zarówno lokalne standardy kontroli jakości, jak i krajowe wymagania normy EN 50504 dotyczące walidacji sprzętu spawalniczego.

ArcValidator przeznaczony jest dla różnych użytkowników, w tym warsztatów konserwacyjnych, dostawców sprzętu spawalniczego, firm wynajmujących sprzęt lub mobilnych zespołów serwisowych. Umożliwia łatwe połączenie i walidację sprzętu spawalniczego innych producentów bez konieczności korzystania z dodatkowych złączy.

System ArcValidator pozwala oszczędzać czas i pieniądze, a do tego dostarcza szczegółową dokumentację klienta. Zgodnie  z wymogami zapewniania jakości oraz procedur spawalniczych i związanymi z tym badaniami źródeł spawalniczych wg norm ISO 3834 i EN 1090, proponujemy Państwu pomiary urządzeń spawalniczych.

Nasza firma oferuje dwa typy pomiarów dla parków maszynowych:
 • ✔ zgodnie z normą PN-EN-60974-14:2018 Część 4: „Kontrola i badanie w eksploatacji” (badania okresowe)
 • ✔ walidacji zgodnie z normą EN 50504:2018 w klasie standardowej
 • ✔ walidacji zgodnie z normą EN 50504:2018 w klasie precyzyjnej

Zakres badań i czynności zgodnie z normą PN-EN-60974-4 Część 4: „Kontrola i badanie w eksploatacji”:
 • ✔ kontrola wizualna obwodu zasilania, wtórnego, mechaniczna, osprzętu,
 • ✔ kontrola wizualna wtyczki i przewodu zasilającego, listew zaciskowych itp.,
 • ✔ kontrola wizualna stanu gniazd i wtyczek prądowych oraz przewodów spawalniczych,
 • ✔ kontrola połączeń elektromechanicznych i sterowniczych,
 • ✔ kontrola szczelności układu chłodzącego i poziomu płynu,
 • ✔ kontrola stanu obudowy, osłon i zabezpieczeń mechanicznych,
 • ✔ kontrola osprzętu tupu: uchwyt spawalniczy, przewód pośredni, masowy, zdalne sterowanie itp.,
 • ✔ kontrola ciągłości przewodu ochronnego mierzona prądem 25A,
 • ✔ pomiary klasy izolacji przeciwporażeniowej w trzech punktach ISO 500V:
 •     - rezystancja pomiędzy obwodem zasilania (230/400V), a obudową urządzenia (PE),
 •     - rezystancja pomiędzy obwodem wtórnym (spawania), a obudową (PE),
 •     - rezystancja pomiędzy obwodem zasilania (230/400V), a obwodem wtórnym (spawania),
 • ✔ pomiar prądu upływu żyły PE,
 • ✔ pomiar prądów upływu obwodu pierwotnego,
 • ✔ pomiar prądów upływu obwodu wtórnego,
 • ✔ kontrola napięcia biegu jałowego (true RMS oraz PP),
 • ✔ testy funkcjonalne:
 •     - kontrola działania
 •     - kontrola urządzeń włączających/wyłączających,
 •     - kontrola układu obniżającego napięcie,
 •     - kontrola elektrozaworu gazu,
 •     - weryfikacja działania elementów sygnalizacyjnych i kontrolnych,
 • ✔ pomiary potwierdzone protokołem z pomiarów i naklejką diagnostyczną na urządzeniu,
 • ✔ dokumentacja i archiwizacja danych pomiarów,
 • ✔ pomiary wykonywane profesjonalnymi przyrządami dedykowanym do urządzeń spawalniczych.

Zakres badań i czynności wykonywanych przy walidacji zgodnie z normą EN 50504:2008
 • ✔ odczytanie danych urządzenia z tabliczki znamionowej,
 • ✔ wprowadzenie danych do urządzenia ArcValidator
 • ✔ 5 minutowe rozgrzanie urządzenia prądem znamionowym,
 • ✔ pomiar napięcia zasilania,
 • ✔ pomiar temperatury otoczenia (pracy urządzenia),
 • ✔ pomiar napięcia biegu jałowego spawarki (U0),
 • ✔ odczytanie prądów i napięć:
 •     - zadanych na panelu urządzenia,
 •     - rzeczywistych zmierzonych kalibratorem ArcValidator wyświetlonych przez spawarkę,
 • ✔ odczytane zostają punkty pomiarowych dla różnych zakresów prądu i napięcia zgodnie z procedurą ArcValidatora,
 • ✔ pomiar prędkości podawania podajnika drutu (dotyczy urządzeń MIG/MAG):
 • ✔ zadanych na panelu urządzenia,
 • ✔ rzeczywistych zmierzonych miernikiem prędkości w urządzeniu ArcValidator wyświetlonych przez spawarkę,
 • ✔ odczytane zostają punkty pomiarowe dla różnych zakresów prędkości podawania,
 • ✔ ewentualna korekta nieprawidłowych parametrów (jeżeli producent przewidział taką możliwość),
 • ✔ wyniki na bieżąco są przeliczane przez system ArcValidator i podawane jako końcowy wynik badania: pozytywny/negatywny wraz z zmierzonymi błędami i dopuszczalnymi wartościami błędu,
 • ✔ pomiary potwierdzone protokołem z pomiarów i naklejką diagnostyczną na urządzeniu.

Normy i Przepisy

Walidacja urządzeń spawalniczych – zgodnie z przepisami i wytycznymi Unii Europejskiej (norma EN 1090), użytkownicy urządzeń spawalniczych są zobowiązani do wykonania walidacji swoich spawarek regularnie co 1 rok.

Nasi eksperci, przy pomocy certyfikowanych kalibratorów, wykonają dla Ciebie pomiary i walidację urządzeń spawalniczych każdego typu i producenta zgodnie z normami EN 50504: PN-EN 60974-4

 • ✔ PN-EN 60974-4: Sprzęt do spawania łukowego – Część 4: Kontrola okresowa i badanie.
 • ✔ PN-EN 60745-1: Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Część 1: Wymagania ogólne.
 • ✔ PN-EN 61029: Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi przenośnych o napędzie elektrycznym. Wymagania ogólne.
 • ✔ PN-EN 60335-1: Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.
 • ✔ PN-EN 60950: Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej.
 • ✔ VDE 0404-1: Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 1: Allgemeine Anforderungen.
 • ✔ VDE 0404-2: Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten. Teil 2: Prüfeinrichtungen für Prüfungen nach Instandsetzung, Änderung oder für Wiederholungsprüfungen.
 • ✔ VDE 0701-0702 Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte. Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte. Allgemeine Anforderungen für die elektrische Sicherhei.

Bardzo często klient otrzymuje protokół z przeglądu urządzenia spawalniczego z przywołaną normą PN-EN 60974-4, na którą powołuje się serwis przeprowadzający pomiary i inspekcję powierzonego urządzenia. 

Należy jednak mieć świadomość o czym ta norma mówi i jakie obowiązki nakłada na osoby wykonujące badania i inspekcje urządzeń spawalniczych.

To technik serwisu który zwraca po badaniach klientowi urządzenie, bierze na siebie odpowiedzialność deklarując pisemnie bezpieczeństwo jego eksploatacji i zgodność przeprowadzenia badań z obwiązującymi normami.

Jest to norma mająca na celu zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia, chronić użytkownika przed porażeniem prądem, oparzeniami czy promieniowaniem łuku spawalniczego oraz następstwami powyższych.

Jest ona obligatoryjna w stosowaniu przez właścicieli sprzętu spawalniczego i nakłada obowiązek przeprowadzania badań okresowych nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Przykładowy raport walidacji maszyny spawalniczej.

-

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI