Wypożyczalnia urządzeń i maszyn spawalniczych

Wynajmujemy urządzenia spawalnicze do metody MIG/MAG, TIG, MMA oraz przecinarki plazmowe. 

 

Kaucja - do uzgodnienia. Powyżej 7 dni wypożyczenia cena ustalana indywidualnie.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Wypożyczalnia pobiera kaucję jako gwarancję w przypadku strat, która podlega zwrotowi po uwzględnieniu wymogów określonych poniżej. Firmy znane Wypożyczalni mogą ubiegać się o wynajem na podstawie zamówienia i obniżonej kaucji.
 2. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy, (obliczony od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu).
 3. Czynsz wg stawki dobowej oznacza zwrot przed upływem 24 godzin. Po przekroczeniu tego czasu będzie naliczana opłata za następną dobę.
 4. Wypożyczający ponosi koszty wszelkich uszkodzeń mechanicznych nie wynikających z normalnego zużycia eksploatacyjnego, będące skutkiem niewłaściwego użytkowania.
 5. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.
 6. W skład wypożyczanych urządzeń nie wchodzi butla z reduktorem i części eksploatacyjne.
 7. Chęć wynajmu trzeba zgłosić przynajmniej 1 dzień wcześniej w celu zweryfikowania dostępności urządzenia oraz przygotowania oprzyrządowania zgodnego z zapotrzebowaniem Najemcy.
 8. Najemca będzie użytkował przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami określonymi w instrukcji obsługi, oraz należycie zabezpieczy go przed zniszczeniem i utratą.
 9. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w takim samym stanie w jakim został wypożyczony, tj. sprawny i oczyszczony, uwzględniając jego zużycie wskutek prawidłowej eksploatacji. Najemca zostanie obciążony ewentualnym kosztem czyszczenia urządzenia.
 10. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).
 11. Przedłużenie czasu najmu może nastąpić wyłącznie za zgodą Wypożyczalni (prosimy koniecznie nas powiadomić telefonicznie) Tel.: (42) 687-42-55